ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Online webes megrendelő modul

Impresszum:

Cégnév: DIPONT TANÁCSADÓ KFT.

Cégjegyzékszám: 13-09-205303

Székhely: 1164 Budapest, Csókakő utca 35.

Adószám: 13622473-2-13

Statisztikai számjel:

Képviselő: Turai Balázs

Ügyfélszolgálat/Elektronikus elérhetőség:

Telefonszám: +36 70 429 4050, +36 70 429 4827

Fax: 06 36 200 036

E-mail: turai.balazs85@gmail.com

Tárhely szolgáltató neve és elérhetősége: rackforest.com, RACKFOREST KFT., info@rackforest.com

Felügyeleti szervek:

Kamara: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

Önkormányzat jegyzője: 3368 Boconád, Szabadság tér 1.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

A jelen ÁSZF a fent megjelölt Fruit Country Kft. szolgáltató mint szállító ( a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen webes megrendelő modul működtetéséhez, az általa kínált termékek értékesítéséhez, a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

Általános rendelkezések/a Felek közötti szerződés létrejötte:
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.dipont.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található online webes megrendelő modulon keresztül történik.
A jelen online webes megrendelő modulban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.
A jelen webes megrendelő modulban elérhető szolgáltatásokat kizárólag adószámmal rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó veheti igénybe, amennyiben a II. pontban megjelöltek szerint érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
A Felek közötti szerződés a vevő által kitöltött megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének megfelelő kitöltését követően, a “megrendelés elküldése” ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között így létrejött szerződés magyar nyelven írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató ezt annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig megőrzi.

Regisztráció:
A regisztrációt a webes megrendelő modul főoldalán található „Regisztráció” menüpontban, az ott megtalálható adatlap online kitöltésével lehet elvégezni.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokkal összefüggésben keletkezett bármely késedelemért, felmerült problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, ezzel összefüggésben mindenfajta felelősségét kifejezetten kizárja, továbbá a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terhelheti az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek harmadik személy számára bármely, a Szolgáltatónak nem felróható okból hozzáférhetővé válik.
A Szolgáltató nem jogosult semmilyen személyes adatban történő módosításra, azt kizárólag a felhasználó teheti meg.

Ha már regisztrált Ügyfél, akkor vásárlás előtt, az oldal tetején, jobb oldalon található ikonra történő kattintás után előugró mezőkbe beírva felhasználónevét és jelszavát, majd a „Bejelentkezés” gombra kattintva is be tud jelentkezni. Ha elfelejtette a jelszavát, akkor nyomja meg az „Elfelejtett jelszó” gombot, ezután írja be a regisztrációkor megadott e-mail címét és a rendszer a regisztrált e-mail címre elküldi a jelszót.

Regisztráció törlésére a „Személyes menü” „Személyes adatok” menüpontjában van lehetőség.

Megrendelés:

A megvásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatukra vonatkozó esetleges utasításokat az egyes konkrét árucikk információs oldalán tüntetjük fel, az egyes termékhez külön és részletes, papíralapú írásbeli használati utasítást nem mellékelünk.

A vételár mindig a kiválasztott termék megnevezése mellett feltüntetett nettó ár + általános forgalmi adó. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagolás és a kiszállítás költségeit.

A jelen weboldalról megrendelhető termékek árai megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy bármely módosítás a weboldalon való megjelenés időpontjával egyidejűleg, azonnal lép hatályba. Amennyiben a Szolgáltató hibás árat tüntet fel az online webes megrendelő modulban, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy az adott időszakban becsülhető piaci árától jelentősen, legalább 25%-al eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” vagy “1” Ft-os, vagy feltűnően alacsonyabb árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél valamennyi szükséges és kötelezően kitöltendő adatmezőt maradéktalanul és helyesen kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan töltötte ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a II.2. pont rendelkezéseinek megfelelően semminemű felelősség nem terheli az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokkal összefüggésben keletkezett szállítási vagy egyéb késedelemért, károkért.

Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri.

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a vételi ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Szállítási/fizetési feltételek:

Az online webes megrendelő modulban kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek elektronikusan megküldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban (szállítási napokon: hétfő-kedd- szerda-csütörtök  reggel 7 és délután 18 óra között) szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során megadott szállítási címre, így a megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek a rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen és időpontban teljesíti.

Fizetési lehetőségek: készpénzben az áruszállítónak vagy megegyezés szerint ettől eltérő módon.

Az Ügyfél a kiszállítás időpontjában a küldeményt köteles tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítást végző az Ügyfél kérésére köteles visszavenni és a szállítólevélben a módosulást rögzíteni.

A kiszállítás díja bruttó 20.000 Ft alatti rendelés esetén bruttó 3000 Ft, bruttó 20.000 Ft-ot meghaladó rendelés esetén a kiszállítás díjtalan. Kiszállítást az alábbi területeken tudunk biztosítani: Budapest, Pest-megye, Heves-megye, Bács-Kiskun-megye egyes részei, Nógrád-megye, Jász-Nagykun-Szolnok-megye, Hajdú-Bihar-megye, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes részei.

Adatkezelés:

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződésük teljesítése, a szerződéskötés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként/teljesítési segédjeként, szerződött partnereként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló vonatkozó törvény rendelkezései szerint jár el.

Az Ügyfél a regisztrációnál és/vagy a megrendelés leadásakor elfogadott vásárlási szerződéssel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vásárláshoz kapcsolódó adatait a Szolgáltató kezelje, az adatkezelés célja kizárólag a leadott megrendelések kezelésének, a kiszállítás végrehajtásának, a számlázásnak valamint a felhasználó által kért egyéb műveleteknek (pl. értesítés akciókról stb. küldése) a céljából végez adatkezelést.

Az adatkezelő a regisztráció és a vásárlás során gyűjtött személyes adatokat biztonságosan őrzi és kezeli, az adatokhoz az adatot szolgáltató vásárló és a Szolgáltató férhet hozzá. A szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve jogosult az illetékes NAV szervei, illetve egyéb hatóságok részére is adatot szolgáltatni. Az adatkezelés kezdete a vásárló regisztrációja és/vagy első rendelésének leadása. Az adatkezelés vége történhet a felhasználó (vásárló) kezdeményezésére (pl. regisztráció megszüntetése), illetve a vásárlási adatok Szolgáltató általi törlésével is. Az adatkezeléssel kapcsolatos problémákkal a felügyeleti szervekhez lehet fordulni.

Egyebek:

A Felek között a vásárlás az online webes megrendelő modulon keresztül történik, ezért a Felek kijelentik, hogy az ezzel összefüggő technikai és műszaki korlátokat ismerik, az ezzel esetlegesen együtt járó hibalehetőségek tényét elfogadják. Nem terheli felelősség a Szolgáltatót mint az online webes megrendelő modul üzemeltetőt a weboldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a weboldal eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért, amely az Ügyfélnél a Szolgáltató weboldalára való csatlakozás miatt következik be, a hardver és szoftver eszközeinek, valamint az azokon található adatok védelmének kötelezettsége az Ügyfelet terheli.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani, ezen módosítások a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba.

A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket, jogvitáikat peren kívül, tárgyalások útján rendezzék, amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, úgy a Felek – hatáskörtől függően – az illetékes Járásbíróság és Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

X